Taktyper: Tegel, Plåt och Papp

När det kommer till att välja takmaterial för ditt hem, finns det flera alternativ att överväga. De vanligaste materialen i Sverige är tegel, plåt och papp. Varje material har sina unika egenskaper, fördelar och nackdelar. Här är en detaljerad genomgång av dessa taktyper.

Tegeltak

Fördelar

 1. Lång hållbarhet: Tegeltak kan hålla i över 100 år om de sköts väl.
 2. God isolering: Tegel är ett utmärkt isoleringsmaterial, vilket hjälper till att hålla huset varmt på vintern och svalt på sommaren.
 3. Hög brandmotståndskraft: Tegeltak är mycket brandmotståndskraftiga.
 4. Miljövänligt: Tegel är ett naturligt material som kan återvinnas och återanvändas.
 5. Estetiskt tilltalande: Tegeltak ger huset en klassisk och stilren look.

Nackdelar

 1. Hög kostnad: Tegeltak är generellt dyrare att installera än andra takmaterial.
 2. Tungt: Tegel är mycket tungt, vilket kan kräva förstärkning av takkonstruktionen.
 3. Skötselkrav: Tegeltak kräver regelbunden skötsel, inklusive rengöring och tätning.
 4. Lång installationstid: Installationen av tegeltak kan ta längre tid än andra material.
 5. Svårt att reparera: Skador på ett tegeltak kan vara svåra och dyra att reparera.

Plåttak

Typer av Plåttak

 1. Stålplåt: Vanligast och väger cirka 5-7 kg per kvadratmeter.
 2. Aluminiumplåt: Lättare än stålplåt och väger cirka 2,5 kg per kvadratmeter.
 3. Zinkplåt: Har en livslängd på upp till 100 år och väger cirka 5 kg per kvadratmeter.
 4. Kopparplåt: Den dyraste men också den mest hållbara, med en livslängd på över 100 år och en vikt på cirka 8 kg per kvadratmeter.

Fördelar

 1. Lätt vikt: Plåttak är mycket lättare än tegel- och betongpannor, vilket minskar belastningen på takkonstruktionen.
 2. Lång livslängd: Plåttak kan hålla mellan 40 och 100 år beroende på material.
 3. Lätt att installera: Plåttak är enklare och snabbare att installera jämfört med tegel.
 4. Lågt underhåll: Plåttak kräver mindre underhåll än andra takmaterial.
 5. Estetisk mångfald: Finns i många olika färger och profiler, inklusive de som efterliknar takpannor.

Nackdelar

 1. Ljudnivå: Plåttak kan vara bullriga under regn och hagel.
 2. Värmeledning: Plåttak leder värme lättare, vilket kan påverka inomhustemperaturen.
 3. Känslighet för korrosion: Plåttak kan korrodera om de inte underhålls korrekt.

Papptak

Fördelar

 1. Kostnadseffektivt: Papptak är ett av de billigaste alternativen för takbeläggning.
 2. Lätt att installera: Papptak är relativt enkelt att lägga och kräver inte lika mycket tid som andra material.
 3. Flexibilitet: Papptak kan användas på tak med låg lutning, där andra material inte är lämpliga.
 4. Lätt vikt: Papptak belastar inte takkonstruktionen lika mycket som tyngre material som tegel och betong.

Nackdelar

 1. Kortare livslängd: Papptak har en kortare livslängd jämfört med tegel och plåt, ofta upp till 30 år.
 2. Högre underhållskrav: Papptak kräver mer regelbundet underhåll för att förhindra läckage och skador.
 3. Mindre estetiskt tilltalande: Papptak anses ofta vara mindre estetiskt tilltalande jämfört med tegel och plåt.

Slutsats

Valet av takmaterial beror på flera faktorer, inklusive budget, estetiska preferenser, takets lutning och klimatförhållanden. Tegeltak erbjuder lång hållbarhet och klassisk estetik men är dyrare och tyngre.

Plåttak är lättare och enklare att installera men kan vara bullriga och leda värme. Papptak i Stockholm är kostnadseffektiva och lätta att installera men har en kortare livslängd och kräver mer underhåll.

Varje material har sina unika fördelar och nackdelar, och det är viktigt att noggrant överväga dessa innan man fattar ett beslut.